Kodi i sigurisë
Captcha

Sistemi i Shërbimeve Private të Sigurisë është zhvilluar me qëllim të lehtësimit të punës së kompanive private të sigurisë. Ky sistem mundëson aplikimin për licencim të kompanive për shërbime private të sigurisë dhe institucioneve trajnuese, të bëjn kërkesë për provime të punëtorëve, të aplikojn për kartela dhe shumë shërbime të tjera.

Nëse ju jeni kompani private e sigurimit dhe ende nuk jeni regjistruar, ju lutem regjistrohuni duke klikuar në butonin që gjendet në anën e majt.

Ju mund ta lexoni manualin e përdorimit duke klikuar këtu. Ndërsa për çdo problem që hasni, ju lutem na kontaktoni.

Ligji për SHPS

Ligji për shërbimet private të sigurisë.

UA për procedurat e licencimit

Udhëzimet administrative për procedurat e licencimit për shërbime private të sigurisë.

UA për qendrat e kontrollit

Udhëzimet administrative për qendrat e kontrollit.

UA për institucionet trajnuese

Udhëzimet administrative për institucionet trajnuese.

 

Kontakti
Ministria e Punëve të Brendshme
Departamenti i Sigurisë Publike
Divizioni për Shërbimet Private të Sigurisë
Rr. "Luan Haradinaj", MPB, Prishtinë.

Udhëheqës i divizionit: Agron Retkoceri
+383 38 200-76660
agron.retkoceri@rks-gov.net

Zyrtar i lart: Liridon Keka
+383 38 200-76662
liridon.keka@rks-gov.net