Regjistrohu

Fjalëkalimi duhet të përmbaj shkronja të mëdha, të vogla, numra dhe simbole
Captcha

Ligji për SHPS

Ligji për shërbimet private të sigurisë.

UA për procedurat e licencimit

Udhëzimet administrative për procedurat e licencimit për shërbime private të sigurisë.

UA për qendrat e kontrollit

Udhëzimet administrative për qendrat e kontrollit.

UA për institucionet trajnuese

Udhëzimet administrative për institucionet trajnuese.

 

Kontakti
Ministria e Punëve të Brendshme
Departamenti i Sigurisë Publike
Divizioni për Shërbimet Private të Sigurisë
Rr. "Luan Haradinaj", MPB, Prishtinë.

Udhëheqës i divizionit: Agron Retkoceri
+381 38 200-19753
agron.retkoceri@rks-gov.net

Zyrtar i lart: Liridon Keka
+381 38 200-19611
liridon.keka@rks-gov.net